Gruppeundervisning i kulturskulen gjeld for eit skuleår av gongen. For å planlegge for neste år, er det viktig for oss å vite kven som ynskjer å vere med i dei forskjellige gruppetilboda vi har. Vi planlegg slik:

  • Måndagar kl. 16.00: Dans og turn 1.-4. trinn
  • Måndagar kl. 17.00: Dans og turn 5.-7. trinn
  • Tysdagar kl. 16.00: Kunst og handverk 4.-6. trinn
  • Tysdagar kl. 14.15: Kunst og handverk 7.-9. trinn

Inn- og utmelding i kulturskulen gjer du via Speed Admin.

Dei som har individuelle plassar beheld desse til dei blir sagt opp skriftleg (via Speed Admin). Det er mogleg å søke individuelle plassar også.

Vi treng oversikt for å kunne planlegge skuleåret 2024/2025. Frist for påmelding er sett til 01.06.2024.