Renovasjon

Betalingssatsar20232024
Standard abonnement bustad2840,-3125,-
Standard abonnement med heimekompostering2130,-2344,-
Miniabonnement1988,-2188,-
Standard hytteabonnement2840,-3125,-
Utleigehyblar med kjøkken2840,-3125,-

Slamtøming

Betalingssatsar20232024
Slam med tank større/lik 4 m3, per tøming2995,-2995,-
Slam med tank mindre enn 4 m3, per tøming2995,-2995,-
Tett tank større/lik 4 m3, per tøming2995,-2995,-
Tett tank mindre enn 4 m3, per tøming2995,-2995,-
Større tank per m3 per år550,-550,-