Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Avfallet ditt blir henta regelmessig og så godt det lèt seg gjere, utan sjenerande støy, lukt eller støv. Avfallsbehaldarane blir sat tilbake der dei var og grinder, porter og dører skal lukkast.
   
  Du vil få melding om korleis kjeldesortering blir gjord i din kommune.

  Målgruppe

  Private hushald.

  Pris for tenesta

  Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

  Sjå
  Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

  Lover

  Forurensningsloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52