FAU skuleåret 2021/2022

Klasse Klassekontakt Vara
1. Linda Moe Kristina Berve
2. Samir Rashid Cathrine Austjore
3. Lars Ola Solberg Nina Breivik
4. Nina Midtgarden  
5. Ingunn Hansen Elisabeth Gasmann
6. Terje Optjernsberget Evy Aamlid
7. Sigrun Rekvik Oddvar Momrak
8. Gerda Zondag Elise Lauvrak
9. Olav A. Veum  
10. Reidun Andersen Janne Teksle

Leiar: Sigrun Rekvik
Sekretær: Rullering blant medlemmene

Utdrag frå Opplæringslova § 11-4

"§ 11-4.Foreldreråd ved grunnskolar

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane."