Kantine med kjøkken

Private arrangement: kr 1000,-
Lag & foreiningar: kr 400,-

Kantine

Private arrangement: kr 1000,-
Lag & foreiningar: kr 400,-

Skulekjøkken

Private arrangement: kr 1000,-
Lag & foreiningar: kr 400,-

Sløydsal, tekstilrom og musikkrom

Private arrangement: kr 800,-
Lag & foreiningar: kr 300,-

Klasserom

Private arrangement: kr 800,-
Lag & foreiningar: kr 300,-