Fyresdal Taxi: 

Mobil 95 30 35 00

Rekvisisjon til pasientreiser: Dersom du ikkje kan nytte rutegåande transport, kan du ha rett på å få rekvisisjon til reisa frå din behandlar eller frå ditt lokale pasientreisekontor; tlf. 915 05 515. Er det helsemessige årsakar til at du ikkje kan nytte rutegåande transport til og frå behandling, kan du få rekvisisjon til annan transport av din behandlar. Manglar det tilbod om rutegåande transport på den aktuelle strekninga, kan ditt lokale pasientreisekontor gje deg rekvisisjon til annan type transport. Rekvisisjonen kan gjelde både reise med drosje/turvogn og reise med helseekspress eller helsebuss.

Skutertaxi:

Når det gjeld skutertaxi kan samtlege løyvehavarar køyre over heile kommunen, men av omsyn til forflytning av snøskuteren er det hensiktsmessig å nytte ein i nærområdet ditt. Pris og øvrige vilkår avtalar dykk direkte med den som utøver transporten.

Arild Gaaren; Kleivgrend 91 56 02 37
Arilds Tenesteyting (Arild Metveit); Kleivgrend 95 79 15 10
Bjarne Mandt; Veum, Øyane, Fjellgardane 97 06 98 87
Espen S. Valseth; Veum, Øyane, Fjellgardane 96 99 96 99
Gunnar K. Veum; Roan, Grytheheia, Fjellgardane 97 58 49 24
Karl Rune Hansen; Kleivgrend, Torsdalen, Øysæ 95 10 63 50
Leiv Birger Tovslid; Birtedalen 91 76 14 16
Stein Helge Lassemo; Birtedalen 91 52 88 45
Torgeir & Jon Kjell Lien; Kleivgrend 93 28 94 47
Åsmund Kile; Birtedalen 92 63 97 07