Kanoar

Fyresdal kommune har kanoar til leige. I skuleåret kan desse leigast via Gimle skule. I skuleferien er det vanlegvis turistinformasjonen som har leiga, men sommaren 2020 var det dessverre ikkje mogleg å leige kanoane via turistinformasjonen pga. smitteomsyn.

Gimle skule
Fyresdalsvegen 2237
3870 Fyresdal
Telefon 35 06 71 76

Lydutstyr

Fyresdal kommune har ein del lydutstyr som ein kan leige. Tak kontakt med lydansvarleg Svein Slyngstad for meir informasjon.

Klubbleiar
Svein Slyngstad
​Telefon 35 06 71 31
Mobil 992 25 709
Send e-post

Mobil scene

Fyresdal kommune si mobile scene driftast av Equitrans. Du kan bestille scenen ved å vende deg til Tarjei Skålid. 

Equitrans
Tarjei Skålid
Mobil 995 82 970
Send e-post

Toalettvogn

Fyresdal kommune har ei toalettvogn til leige.

Avtale om leige gjer du via sentralbordet på 35067100.

Henting av nyklar til vogna og signering av leigekontrakt gjer du i sentralbordet.

Dette er prisane inkl. mva.:

  • Døgnleige kr 300,-
  • Helg (3 døgn) kr 500,-
  • Veke kr 800,-
  • Til/frå-transport per tur kr 200,- (dersom utført av utleigar)
  • Tilkopling til VA  kr 200,- (dersom utført av utleigar)