Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Betaling av skatt og kommunale avgifter

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Skatteetaten er den som krev inn skatt frå privatpersonar og næringsdrivande. Dette er ei oppgåve som kommunen har pleitt å ha.
   
  Det betyr at du kan kontakte Skatteetaten for spørsmål om
  • Restskatt – dersom du betalte for liten skatt i fjor og må betale pengar tilbake.
  • Skattepengar til gode – dersom du har betalt for mykje pengar i skatt og skal få tilbake pengar.
  • Konto/saldoutskrift for skatt og avgift – oversikt over kva du skulder eller har til gode.
  • Klage på skatteutrekninga – for eksempel feil forskotstrekk eller tilleggsforskot.
  Du finn informasjon om alt dette og meir på Skatteetatens nettsider for privatpersonar.
   
  Er du næringsdrivande kan du kontakte Skatteetaten for spørsmål om
  • Tilleggsforskot
  • Forskotstrekk
  • Arbeidsgivaravgift
  • Motrekning og utleggstrekk knytte til skattekrav
  • Skatteattestar
  • Konto/saldoutskrift for skatt og avgift
  Du finn informasjon om alt dette og meir på Skatteetatens nettsider for bedrifter.
   
  Ønskjer du kontakt med skatteoppkrevjaren din?
   
  Det er ulike måtar å kome i kontakt med Skatteetaten på. Du kan sende inn skjema elektronisk, chatte med dei eller ringe. Informasjon om dette finner du på skatteetaten.no./kontakt.
  Vêr klar over at dersom du ønskjer å møte opp på eit skattekontor og snakke med somme, må du bestille time på førehand.
  Det er ikkje mogeleg å sende e-post til Skatteetaten. Dersom du ønskjer å sende eit skriftleg spørsmål må du logge inn via Altinn.
  Vil du sende inn skjema eller brev skriftleg?
  Postadressa er: Skatteetaten, Postboks 9200 GRØNLAND, 0134 OSLO
   
  Eigedomsskatt
  Det vil framleis vere kommunen som krev inn eigedomsskatt. Dersom du treng å søkje om betalingsutsetjing eller nedsetjing, eller du ønskjer å klage eller krevje ny takst, kan du kontakte kemneren i kommunen din.
   
  Kommunale avgifter
  Det vil framleis vere kommunen som krev inn avgifter for kommunale tenester som
  • Vann - drikkevatn og vassforsyning
  • Avløp - tilgang til avløpssystemet
  • Avfall - tømming av søppel
  • Feiing - feiing og brannvern.
  Avgiftene gjeld for alle som eig ein bustad eller fritidsbustad i kommunen.

  Målgruppe


  Kriterium/vilkår


  Pris for tenesta


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Fyresdal kommune
  Klokkarhamaren 6
  3870 Fyresdal

  postmottak@fyresdal.kommune.no

 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-10-02 10:34